شرکت صنایع غذایی عالیا گلستان

نماینده آمل

آدرس: آمل ، کیلومتر 6 جاده بابل ، جنب شهرداری دابو دشت ، پخش مهر آور گستر 

تلفن : 8 الی 43116221- 011  

آدرس بر روی گوگل مپ

عکس‌های بیشتر