شرکت صنایع غذایی عالیا گلستان

ساعت کاری

با پایان یافتن ماه مبارک رمضان ، ساعات کاری این شرکت مجددا به 7:45 صبح تا 16:15 عصر بازگشت.