شرکت صنایع غذایی عالیا گلستان

واحد گالن سازی

از فعالیت های اصلی کارخانه ، تولید عمده ظروف مصرفی محصولات شرکت می باشد . واحد گالن سازی از بدو تغییر مدیریت کارخانه در سال 1372 ایجاد و هم اکنون با بیش از 40 نفر پرسنل مشغول فعالیت می باشد .