شرکت صنایع غذایی عالیا گلستان

واحد فنی

واحد فنی وظیفه تعمیر و نگهداری از تاسیسات ، ماشین آلات خطوط تولید و تجهیزات واحدها را بر عهده دارد . همزمان ، ساخت و ساز ابنیه جدید ، مخازن یا قطعات را بر اساس نیاز ، طراحی و به انجام می رساند .