شرکت صنایع غذایی عالیا گلستان

تحقیق و توسعه

دریافت و بررسی طرح های پیشنهادی ، مطالعه و تحقیق در خصوص محصولات ، فرآیند و فرمولاسیون های جدید ، بررسی وضعیت محصولات مشابه در بازار مرتبط با فعالیت های شرکت ، تعامل با واحد فروش در خصوص شناسائی نیازهای مشتریان ، از جمله اهداف و خواسته ها از تشکیل این بخش در سال 87 بوده است .