شرکت صنایع غذایی عالیا گلستان

واحد گالن سازی

از فعالیت های اصلی کارخانه ، تولید عمده ظروف مصرفی محصولات شرکت می باشد . واحد گالن سازی از بدو تغییر مدیریت کارخانه در سال 1372 ایجاد و هم اکنون با بیش از 40 نفر پرسنل مشغول فعالیت می باشد . سالن تولید ، انبار تجهیزات و اتاق کمپرسور واحد گالن سازی را تشکیل می دهند.

ظروف پلی اتیلن برای سس های 350 گرمی تا سس های 8 کیلویی ، و برای روغنهای 2 تا 4 لیتری ، ظروف پت برای روغن نیم لیتری تا 1.5 لیتری ، و انواع درب روغن و سس در این واحد تولید می شوند . تولید این ظروف  تحت  نظارت  اداره  بهداشت  و  وزارت  صنایع ، با قید در مجوز تولید این شرکت انجام می پذیرد .