شرکت صنایع غذایی عالیا گلستان

درباره کارخانه عالیا گلستان

کارخانه عالیا گلستان (پنبه گرگان) در آغاز دهه 30 در حومه شهرستان کردکوی بنا گردید . با توسعه شهرستان و افزایش جمعیت ، اکنون کارخانه عالیا گلستان جزئی از شهرستان و زندگی روزمره مردم آن شده است . همین مساله مدیریت شرکت را بر آن داشته تا با رعایت استانداردهای زیست محیطی ، رعایت حق همسایگی و کیفیت زندگی شهری مردم را جزو اولویت های خود بداند و بدان پایبند باشد .