شرکت صنایع غذایی عالیا گلستان

بازرگانی - خرید مواد اولیه

شرکت ها ، موسسات ، تجار ، کسبه و افرادی که تمایل به فروش کالاهای تولیدی یا تجاری خود به ما را دارند ، می توانند با شماره 88300983 ، واحدهای بازرگانی داخلی یا خارجی این شرکت تماس بگیرند .

هم چنین آدرس ایمیل های ذیل مربوط به مدیران واحد بازرگانی به استحضار می رسد :


واحد بازرگانی داخلی : s.dehkhoda@aliagolestan.com

واحد بازرگانی خارجی : a.hosseinnia@aliagolestan.com