شرکت صنایع غذایی عالیا گلستان

مجوزها

مجوزهای اخذ شده از مراجع قانونی و ذی صلاح برای این واحد تولیدی عبارتند از :

  • پروانه بهره برداری از وزارت صنایع ؛ به شماره 128/4/14920 مورخ اسفند ماه 1388 . این پروانه به دلیل تغییر و تحولات ایجاد شده در میزان و تنوع تولیدات ، به ترتیب جایگزین پروانه های صادر شده در اردیبهشت 1384 و مهر ماه 1373 شده است.
  • پروانه بهره برداری از وزارت بهداشت ؛ به شماره 303 مورخ شهریور ماه 1381 ، که جایگزین پروانه صادر شده در خرداد 1380 شده است.
  • مجوز حلال