شرکت صنایع غذایی عالیا گلستان

فعالیت های فعلی

در گذر سالها ، تغییراتی در خط تولید و محصولات ، نسبت به سالهای ابتدایی تاسیس شرکت ایجاد شده است . مهمترین تغییر ، جمع آوری خط روغن کشی بوده است .

هم اکنون شرکت در زمینه تولید انواع روغن مایع نباتی و انواع سس سرد و گرم مشغول فعالیت می باشد .

این محصولات در بسته بندی های مناسب خانوار ، احجام مورد نیاز رستوران ها و اغذیه فروشی ها ، و کارخانجات صنایع غذایی می باشد.