شرکت صنایع غذایی عالیا گلستان

محصولات

محصولات عالیا گلستان تا سال 1378 با نام تجاری عالیا تولید می گردید . از سال 1379 نشان تجاری رعنا جایگزین عالیا شد . محصولاتی که در این شرکت تولید می شوند به دو دسته کلی روغن های مایع نباتی و انواع سس تقسیم می گردند .

برای دیدن محصولات تولیدی این شرکت لطفا از سایت www.ranafood.ir  بازدید فرمایید .

برای دانلود کاتالوگ محصولات هم می توانید به آدرس http://ranafood.ir/fa/downloads/cat/1  مراجعه نمایید .